ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall verka för att Karlstadsregionen har de bästa möjliga förutsättningarna för utbildning och forskning inom IT-området. Genom främjandet av utbildning och forskning främjar även stiftelsen etableringen och utvecklingen av IT-företag inom Karlstadsregionen. För fullgörande av detta ändamål får stiftelsens medel tas i anspråk för att: – aktivt marknadsföra Karlstadsregionen som en attraktiv utbildnings-, rekryterings- och etableringsregion,- vara IT-företagens representant i olika projekt och organisationer med IT-samband, – underlätta finansiering av nationella och internationella IT-projekt, – skapa en populär och aktiv mötesplats avseende IT för Karlstadsregionens företag, utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer, – genom teknikbidrag och utbildnings/utvecklingsstipendier bidra till samarbetet mellan IT-företag, utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer inom forskning och utbildning, samt även på annat sätt- stödja samarbetet inom IT-området i Karlstadsregionen mellan företag, utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
Organisationsnummer:874001-3894
Adress:
  • Sommargatan 101 A
  • 656 37 KARLSTAD
Telefonnummer:0708-155 665
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 636 228 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS