ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medelst stipendier ekonomiskt stödja vid Tekniska Gymnasiet (Pauliskolan) i Malmö studerande ungdom. Stipendier kunna tilldelas dem, vilka hava en god karaktär och fallenhet för tekniska studier samt sakna möjligheter att av stat eller kommun eller från annat håll kunna påräkna tillräckligt ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stöd, som är donationens ändamål, avser att möjliggöra elevens fullföljande av studierna vid gymnasiet, bereda möjligheter till studieresor inom eller utom landet, främja forskningsförsök eller överhuvudtaget all verksamhet, som på ett ändamålsenligt sätt kan bidraga till stipendiatens förkovran i sin tekniska utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Clara och Sjune Svenssons stipendiefond för Tekniska Gymnasiet i Malmö
Organisationsnummer:846002-0269
Adress:
  • Handelsbanken
  • Kapitalplacering
  • 205 40 MALMÖ
Telefonnummer:040-24 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS