ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen utdelas årligen till understöd åt behövande kvinnor, till var och en med ett belopp, som efter omräkning motsvarar 50 kronor i 1907 års penningvärde. De som en gång erhållit av utdelningen får behålla den så länge behovet kvarstår.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Clara Möllers donationsfond
Organisationsnummer:845001-6798
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomisk planering
  • Box 41
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 50 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS