ÄNDAMÅL

En femtedel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet, och återstoden användas till inköp av priser i silver att utdelas till jordbrukare inom Gäsene härad, som genom ett föredömligt arbete inom jordbruket med dess binäringar kunna anses förtjänta av belöning. Belöningar skola utdelas endast då förslag å verkligt förtjänta personer föreligga.Belöningar kunna utdelas för framstående och föredömligt arbete inom följande grenar av lanthushållningen: 1. Jordbruk2. Husdjursskötsel3. Skogsskötsel4. TrädgårdsskötselPristagare, som så önskar, kan i stället för pris i form av värdesak erhålla motsvarande penningbelopp jämte diplom.Pristagare utses av hushållningssällskapets förvaltningsutskott på förslag av sällskapets underavdelningar i Gäsene kretsavdelning och utdelas vid hushållningssällskapets årsmöte. Förvaltningsutskottet äger bestämma storleken av och antalet pris, som årligen skola utdelas.Kammarkollegiet har den 30 augusti 2012 beslutat att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Claes Svantessons donationsfond
Organisationsnummer:865501-0265
Adress:
  • Box 5007
  • 514 05 Länghem
Telefonnummer:0325-618600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:370 658 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS