ÄNDAMÅL

Berättigade att ur fonden erhålla medel äro i främsta rummet ensamstående äldre, inom Sverige bosatta kvinnliga och manliga medlemmar av förste ygre grenen av Grevliga Ätten Mörner av Morlanda n:o 60 samt yngre personer och barn, tillhörande samma ättegren, vilka äro behäftade med något kroppsligt lyte, såsom ofärdighet, dövhet, blindhet etc. och kunna sålunda även medlemmar, vilka icke kunna anses vara i direkt behov därav, ifrågakomma; samtliga skola vara kända för en i allo oförvitlig vandel. Därest Förste yngre grenen av grevliga ätten Mörner helt utdör, skola medlemmar av övriga grenar av ätten vara berättigade att ur fonden erhålla medel i överensstämmelse med vad här ovan förordnats efter Riddarhusdirektionens prövning och beslut. Av den årliga inkomsten skall en tjugondel läggas till kapitalet och sedvanliga förvaltningskostnader betalas. Skulle, sedan tillgängliga medel för året på lämpligast sätt fördelats, något återstå av årsinkomsten, skall detta reserveras för kommande års behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Claes och Wivian Mörners släktfond
Organisationsnummer:102025-1151
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS