ÄNDAMÅL

a/ Af ränteavkastningen utbetalas Tvåhundra /200:-/ kronor årligen åt fru Maria Laurenius, född Andersson, så länge hon lefver.b/ Af ränteavkastningen i öfrigt utdelas årligen större eller mindre belopp såsom tillfällig hjelp åt sådana inom nämnda socknar (Nordmarks socken i Fernebo härad och Gustaf Adolfs socken i Elfdals härad af Wemlands län) bosatta personer af kristna trosbekännelsen, som kunna deraf vara i behof, dock så att icke under några förhållanden kommunens eller enskildes skyldighet att lämna fattigvård medelst denna donation underlättas.Undantagsvis får fondens afkastning äfven användas till sådant socknarnas allmänna bästa, derför vanlig uttaxering svårligen låter sig göra, men kapitalet skall alltid vara orubbadt.d/ Styrelsen föranstalter om renhållning och skötsel av Wahlundska familjegraven å Nordmarks kyrkoråd, i Fernebo härad, därför ett belopp av högst 25 kr. Årligen av fondens afkastning användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Claes och Carolina Wahlunds Nödhjälpsfond
Organisationsnummer:802480-9843
Adress:
  • Benny Ahremark Persson
  • Norrmalmsgatan 22
  • 654 65 KARLSTAD
Telefonnummer:0730-434 217
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:52 919 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS