ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall, på evangelisk kristen grund, främja och verka för upprättande av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds ord. Detta ändamål skall fullgöras genom kristen församlingsverksamhet. Utöver vad som normalt sammanhör med sådan verksamhet må för ändamålets fullgörande bl a även utdelas stipendier, anordnas konferenser och retreater samt utges och spridas böcker, tidskrifter, kassetband, videoband och andra mediala medel. I enlighet med ändamålet får bidrag lämnas till annan liknande verksamhet inom eller utom riket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Citykyrkan
Organisationsnummer:878001-7623
Adress:
  • Katrinelundsvägen 1
  • 722 19 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-156160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS