ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna och sedan förvaltningsdirektionen närmare bestämt andelens storlek, lägges minst en tiondel och högst en fjärdedel av årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden användes till ett stipendium.Stipendiet tilldelas någon vid universitetet vistande obemedlad studerande från Södermanland, tillhörande Södermanlands-Nerikes Nation. Med studerande från Södermanland menas studerande, som är född inom Södermanland eller är därstädes skriven. Därifrån kan dock medgivas undantag, som sökanden tillhört ett av landskapets läroverk och där avlagt studentexamen.Stipendiet behålles i fyra år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Christian och Agnes Jörgensens stipendiefond
Organisationsnummer:802480-6963
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS