ÄNDAMÅL

skall tillfalla Göteborgs Orkesterförening för att enligt beslut av Orkesterföreningens styrelse användas till förmån för personer i Göteborg, som studerar musik eller är eller varit verksamma musiker, i form av stipendier, lönetillägg, pensioner eller understöd på villkor att Orkesterföreningen till min Sigrun Bergendals syster Gull Edling om hon överlever oss före ingången av varje kvartal betalar 4000 :- med början det kvartal som infaller näst efter den efterlevandes frånfälle och så länge Gulli Edling lever. Om Orkesterföreningen icke vill på angivna villkor mottaga legatet skall detta istället tillfalla Gull Edling med full äganderätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Christian Niehoffs och Diana Edlings fond
Organisationsnummer:857202-6741
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 992 301 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS