ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stipendium tilldelas mindre bemedlad yngling, vilken efter avlagd preliminär examina blivit inskriven i Medicinska fakulteten och börjat studera medicinska ämnen i ändamål att bliva läkare, samt gjort sig känd för flit, skicklighet och gott uppförande. Detta stipendie få ej längre tid än under ett år innehavas av samma person, vilken minst en lästermin varje år skall vistas och studera vid Lund Universitet, eller och vid praktisk läroverk i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chr. W Duckers stipendiefond
Organisationsnummer:802479-4300
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS