ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja barns rättigheter samt att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn.Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva informations- och påverkansarbete samt aktivt verka för att förhindra och förebygga övergrepp på barn genom att stötta dem som på olika sätt arbetar för och sprider kunskap om barn som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering.Stiftelsen ska även arbeta för att identifiera och samla aktörer med syfte att samverka och stärka varandra. Stiftelsen ska även arbeta för att identifiera och samla aktörer med syfte att främja arbetet för barn och unga.Stiftelsen kan även arrangera toppmöten, workshops och konferenser för att förena världsledande aktörer i arbetet för barns rättigheter och för att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Child 10
Organisationsnummer:802481-5949
Adress:
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
Telefonnummer:070-762 00 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS