ÄNDAMÅL

Den behållna årliga afkastningen af fonden / sedan 10 % deraf fråndragits och lagts till fondkapitalet, som aldrig får förminskas / tillfall medlemmar /ättlingar/ af Kåfallagrenen af slägten Gahn, som bära namnet Gahn eller äro födda Gahn, på så sätt, att medlen tilldelas som gåfva, stipendium eller understöd åt någon /en eller flera/ af släktens medlemmar, som deraf kunna vara i behof enligt släktens eller eventuellt befintlig släktförenings bestämmande. Då medlemmar av ofannämnda släktgren icke längre finnas till, skall hela fonden öfverlämnas såsom stipendiefond till Svenska Läkaresällskapet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Charlotte Sjöqvists donationsfond
Organisationsnummer:866600-1923
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS