ÄNDAMÅL

Stiftelsen Charles och Amalia Dicksons Minne har till ändamål att förvalta stiftelsens tillgångar samt att i samband därmed verka för sammanhållningen mellan Doktor Charles Dicksons och hans maka Amalia Dicksons efterkommande.Så länge stiftelsens grundfond icke överstiger 10 000 kronor, skall avkastning oavkortat läggas till kapitalet. Sedan grundfonden vuxit så att den överstiger 10 000 kronor, må styrelsen varje år använda högst 4/5 av behållna avkastningen till utdelning av understöd. Vad som under ett år ej kommit till användning av avkastningen, lägges till kapitalet.Understöd må endast utdelas till nödställd avkomling efter Doktor Charles Dickson och hans maka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Charles och Amalia Dicksons Minne
Organisationsnummer:102015-9727
Adress:
  • Högnäsvägen 10
  • 19634 Kungsängen
Telefonnummer:0733-6662900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS