ÄNDAMÅL

Ränteavkastningen av fonden, som av stadsfullmäktige i Göteborg särskilt vid varje tillfälle kan komma att bestämma, skall användas för stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp av för parker, planteringar och alléer till äventyrs erforderlig fast egendom, inköp och uppresande av statyer eller andra konstverk, anordnande av delar av planteringar och parker till botaniska och zoologiska trädgårdar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond
Organisationsnummer:857201-0489
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:66 790 204 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS