ÄNDAMÅL

Det övergripande syftet från stiftarens sida är, att bidra till att resultaten från högskolans utbildning och vetenskapliga forskning kommer samhället till godo.Stiftelsens ändamål skall vara att främja teknikens industriella förverkligande genom att upplåta lokaler till företag och uppfinnare med anknytning till Chalmers eller andra universitet och högskolor samt i övrigt till företag och uppfinnare av liknande karaktär. Dessutom skall stiftelsen själv eller genom annan tillhandahålla och stödja service, utbildning och rådgivning, som stimulerar tillkomst och utveckling av sådana företag och uppfinningar. Stiftelsens verksamhet skall bedrivas utan vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chalmers Innovation
Organisationsnummer:855101-4791
Adress:
  • Stena Center
  • 412 92 Göteborg
Telefonnummer:031-7728100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:88 148 054 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS