ÄNDAMÅL

Främja kännedomen om Chalmers tekniska högskolas historia och utveckling med Chalmeristen i centrum.Särskilt har stiftelsen att förvalta bokverket Chalma Mater, ta initiativ till fortsatt utgivning av band och bidraga till att verket fortlever.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chalma Mater
Organisationsnummer:855101-3298
Adress:
  • Mats Hermansson
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:0708-490160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:768 346 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS