ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem, där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kunna komma i åtnjutande av välbehövlig lugn och trevnad. I permutationsbeslut 1975-10-02 har Kammarkollegiet godkänt att övervåningen i Caroline Wijks Sjuksjöterskehem får användas till sjuksköterskornas i Göteborg fackliga verksamhet, eventuellt tillsammans med andra yrkesgrupper inom vårdsektorn, att bostadsrummen på hemmet får uthyras till studerande och yrkesutövare inom vårdsektorn i den mån sjuksköterskor ej anmäler sig samt att souterrängvåningen får uthyras till lämplig verksamhet inom hälso-, sjuk- eller socialvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem
Organisationsnummer:857201-9373
Adress:
  • Vasa Kyrkogata 5
  • 411 27 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-204338
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 569 573 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS