ÄNDAMÅL

Fondens avkastning utbetalas vid slutet av varje läsår som stipendium till studerande, som visat särskilt intresse och särskild fallenhet för studier rörande kommunala förvaltnings- och redovisningsfrågor. Stipendium skall i första hand tillfalla under året utexaminerad studerande. Beslut om tilldelande av stipendium fattas av institutionsstyrelsen vid stadsvetenskapliga institutionen, som även må bestämma om uppdelning av stipendiet mellan två studerade ävensom vid behov föreskriva särskild användning eller annat villkor beträffande stipendiets nyttjande. Beslut om tilldelande av stipendium fattas oavsett om ansökan föreligger eller ej.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carola och Gustaf Lundbergs Stipendiefond
Organisationsnummer:802006-4419
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS