ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall, sedan minst 10 procent därav årligen lagts till kapitalet användas enligt beslut av skolstyrelsen i Norrtälje kommun eller dess utskott och i första hand lämna bidrag till flickor från Roslagsbro församling som önskar genomgå slöjdutbildning eller annan yrkesutbildning och i andra hand lämna bidrag till flickor från övriga delar av Norrtälje kommun som önskar genomgå slöjdutbildning eller annan yrkesutbildning. För flickor från såväl Roslagsbro som från kommunen i övrigt skall sökande med slöjdinriktning äga företräde framför annan sökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carlssonska Roslagsbro
Organisationsnummer:814400-1743
Adress:
  • Nordea Stiftelseadministration, G 261
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-57942200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS