ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.Den disponibla avkastningen skall i form av stipendium tilldelas en eller flera elever vid gymnasieskolan i Västerås, som genom flit, ordentlighet och ett i alla gott uppförande utgör en föresyn för sina kamrater. Stipendium må ej understiga 200 kr.Utdelningen av stipendium av kommunstyrelsen på förslag såväl beträffande stipendiat som stipendiets storlek av vederbörande lärarkollegium. Lärarkollegiets förslag får ej utan synnerliga skäl frångås. Så länge gymnasial skola förekommer i Rudbeckianska skolan skall alltid minst ett stipendium utgå till elev vid denna skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carlsbrödraförbundets stipendiefond
Organisationsnummer:878002-2813
Adress:
  • Västerås Stad, Serviceparterner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 Västerås
Telefonnummer:021-39 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS