ÄNDAMÅL

De upplupna räntorna var femte år, må användas till inköp av något mer betydande konstverk – dock med rättighet för styrelsen att använda 1/5 av disponibla räntor för den zoologiska avdelningens möjliga behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Wijks fond
Organisationsnummer:857500-6286
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 333 891 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS