ÄNDAMÅL

Att bereda understöd åt personer som arbetat hos Föreningen för välgörenhetens ordnande F.V.O., men genom sjukdom eller ålder kommit i behof af understöd. Fondens avkastning får jämväl disponeras för bekostande av läkarvård och tandvård för FVO:s personal, ävensom bekostande av trivselbefrämjande åtgärder för personalen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Tamms Fond för F.V.O:s personal
Organisationsnummer:802008-8780
Adress:
  • Föreningen FVO
  • Köpmangatan 15 IIII
  • 111 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4115439
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS