ÄNDAMÅL

Sedan årliga räntan en femtedel (1/5) avsatts till fondens stärkande, skola återstående fyra femtedelar (4/5) utgå till utrikes resestipendier om minst 3.000 kronor vardera, dock att, om så skulle finnas önskvärt, högst två studiestipendier om 1.500kronor vardera kunna utdelas. Resestipendiater skola hava avslutat sina studier vid Högskolan.Stipendiat skall dock med god teoretisk begåvning framför allt förena verkligt praktisk duglighet. I fråga om resestipendierna är det min önskan, att dessa skola tilltagas så stora, att det för stipendiat skall vara möjligt att utan avlönad anställning hava sin utkomst. För vistelse i utomeuropeiska länder och över huvud i sådana, där levnadskostnaderna äro höga eller resorna äro särskilt kostsamma, bör stipendiet utgå med högre belopp. Resestipendiat bör visstas utomlands minst 12 månader.Studiestipendierna torde användas för att möjliggöra för redan i det praktiska livet verksamma, begåvade personer, att, med uppgivande av innahafd anställning, genomgå Handelshögskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Silfvéns stipendiefond
Organisationsnummer:802409-5047
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS