ÄNDAMÅL

Av avkastningen av stiftelsens medel skall för varje år en tiondel läggas till kapitalet och avkastningen i övrigt användas till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall till gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet till ägo eller nyttjande skaffa sig mindre lantgårdar eller småbruk, där de själva bo och bruka jorden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Robert Prytz´ Donation inom Örebro län
Organisationsnummer:875000-0443
Adress:
  • Hushållningssällskapet
  • Gamla vägen 5G
  • 702 27 ÖREBRO
Telefonnummer:019-603 27 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:169 136 241 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS