ÄNDAMÅL

Fondens medel skall gå till Gefle stads fattigvård. Räntan på gåvomedlen skall användas för pensioner till fattiga tjänare.Fonden har permuterats den 21 januari 1977. Därvid har beslutats att fonden skall utgöra en särfond med samma ändamålsbestämning som sociala centralnämndens 3:e samfond. Detta innebär således:Att minst 10 % av avkastningen skall läggas till kapitalet,att avkastningen skall användas till handikappade (socialt, ekonomiskt, fysiskt eller psykiskt) och långtidssjuka inom förutvarande Gävle stad,att avkastningen inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med urdebiterade medel samtatt vid disposition av fonde skall hänsyn tas till förskrifterna för donationen i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Petter Forsbergs Fond
Organisationsnummer:885000-9195
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:948 013 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS