ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall i första hand och efter därom av stiftelsen Militärhemmet gjord ansökan gå till stiftelsen Militärhemmets underhåll och verksamhet dock under förutsättning av att stadsfullmäktige i Karlskronaoch landstinget i Blekinge län bevilja årliga anslag till Militärhemmet motsvarande minst det skattebelopp dessa myndigheter året innan erhållit från stiftelsen.Uppfylles ej dessa villkor skall av Domkapitlet i Lund hälften av den årliga avkastningen utdelas såsom stipendier till elever vid Jämshögs folkhögskola och andra hälften till elever vid S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö för ungdomarnas vård och fostran eller utbildning. Vikt skall läggas vid religiös och moralisk fostran. Vid utdelandet av stipendierna skall hänsyn tagas till ekonomiskt behov och studieförutsättningar. Speciellt företräde bör sådana elever ha, vilkas ekonomiska behov härrör från bristande stöd från hemmet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl och Svea Elmgårds minnesfond
Organisationsnummer:845001-0072
Adress:
  • Lunds Stiftskansli
  • Box 32
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 87 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS