ÄNDAMÅL

Sedan kostnaden för aktiernas förvaring guldits och avsättning till fonden på angivet sätt skett, skall återstående del av avkastningen användas till stipendier åt elever vid Falu Högre Allmänna Läroverk. Elev må även vid sin avgång från läroverket tilldelas stipendium för fortsatta studier vid rikets universitet eller högskolor. För att komma i åtnjutande av stipendium erfordras, att eleven eller den studerande skall vara mindre bemedlad, vara skötsam samt äga fallenhet och intresse för studier.Av avkastningen må ett mindre belopp användas till bokpremier eller premier i annan lämplig form åt elever vid läroverket, vilka genom flit, skötsamhet och begåvning gjort sig förtjänta därav. Vid premiernas utdelning skall icke tagas hänsyn till elevernas eller deras föräldrars ekonomiska ställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl och Margit Sundelins stipendiefond
Organisationsnummer:802479-5919
Adress:
  • Falu kommun
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:221 631 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS