ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen utdelas som stipendier till mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för de studier de bedriver. Inget avseende får fästas vid kön, nationalitet eller trosbekännelse eller eljest ovidkommande omständigheter. Respektive belopp kan fördelas mellan en eller flera stipendiater. Om lämpliga stipendiater något år ej anmäler sig skall beloppet helt eller delvis innehållas för att läggas till fonden eller utdelas under kommande år då lämpliga stipendiater anmält sig. Utdelningen kan ske en eller två gånger per år. Om vägande skäl föreligger för slopande av stipendieutdelningen skall fonderna användas för apparatinköp inom respektive institution.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl och Hans Lundgrens stipendiefond för studerande vid Högre Tekniska Läroverket i Göteborg
Organisationsnummer:857500-0396
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 223 607 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS