ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 17 september 1931″I staden Karlstad skall byggas ett särskilt för ändamålet avpassat ålderdomshem till beredande av bostad mot billig hyra åt ensamma, obemedlade, äldre fruntimmer, företrädesvis sådana, som sett bättre dagar. ”Minnet” får ej byggas i ”Funkis” utan i enkel Herrgårdsstil av sten.För hemmets framtida underhåll bör avsättas ett belopp av Tiotusen /10.000/ kronor, varå räntan och överskott av hyresmedel även torde reserveras för samma ändamål.”Ändamål permuterat genom beslut av Kammarkollegiet 1989-06-16Fondens avkastning, sedan 10 % lagts till kapitalet, skall delas ut som bidrag till boendekostnader för ensamma, obemedlade äldre kvinnor, boende inom det område, som vid donationstillfället utgjorde Karlstads stad, d v s nuvarande Karlstads Domkyrkoförsamling och Norrstrands församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl och Anna Lundins minne
Organisationsnummer:873200-0982
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 750 646 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS