ÄNDAMÅL

Åt ynglingar, som studera i Ebersteinska Söndags- och Aftonskolan samt Tekniska Elementarskolan härstädes och derunder ådagalagt flit och godt uppförande, gifva ett erkännande af dessa egenskaper och en uppmuntran att, jemväl efter afgången från skolan, uti det allmänna lefvernet göra sig af samma vitsords förtjente. Det är i denna syftning, som premier till nedanstående belopp, beräknade i förhållande till den utdelning åt förtjente ynglingar, som afgå ifrån nämnde skolor, dock icke genast vid afgången, utan först efter femton års förlopp, sedan det visat sig huruvida deras i skolan ådagalagda uppförande äfven sedermera fortsatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Johan Nelins donationsfond
Organisationsnummer:802478-9755
Adress:
  • Norrköpings kommun
  • Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Telefonnummer:011-15 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:223 072 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS