ÄNDAMÅL

Avkastningen av dessa tillgångar skall årligen överlämnas till Sällskapet De Fattigas Vänner i Göteborg. Sällskapet äger att i poster om minst trehundra (300) kr årligen lämna kontant understöd till änkor och ålderstigna eller sjukliga ogifta kvinnor, som räknas till s k pauvres honteux.Skulle Sällskapet De Fattigas Vänner upphöra, skall räntan tilldelas liknande välgörenhetsinrättning enligt stadsfullmäktiges beslut, att användas för här bestämt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Gustaf Sprinchorns understödsfond
Organisationsnummer:857500-4885
Adress:
  • Stiftelsen De Fattiges Vänner
  • SEB, GÖH 420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 310 063 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS