ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden bör år från år läggas till kapitalet intill dess att de årliga räntorna uppnå sådana belopp, att sedan en femtedel av årsavkastningen lagts till kapitalet, resten därav kan användas till ett årligt premium av minst femtio /50/ kronor. Därefter bör vart annat år ett sådant premium tilldelas en från den högre trädgårdskursen under samma år utexaminerad elev, som gjort goda framsteg i fruktkännedom och fruktodling under sina studier vid institutet. Vart annat år bör premiet utdelas till en från trädgårdsskolan eller handelsträdgårdsmästarekursen vid institutet utgående elev, som utmärkt sig genom flit och intresse i sina studier.I den händelse att undervisningen i trädgårdsodling vid institutet skulle omorganiseras, må styrelsen äga rätt att ändra här angivna bestämmelser om premiernas fördelning mellan olika kurser. Skulle undervisningen i trädgårdsskötseln vid Alnarp bortfalla, må styrelsen använda fonden till stöd eller uppmuntran åt svensk trädgårdsodling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl G Dahls premiefond
Organisationsnummer:817604-1302
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-67 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS