ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall årligen utbetalas tvåhundra /200:-/ kronor till Alvesta Folkskola, eller den skola, som kan komma att träda i dess ställe. Beloppet skall av skolan användas såsom bidrag till skolresa, stipendier eller premier. Återsoden av denårliga avkastningen äger kyrkorådet efter eget bestämmande förfoga över. Det är dock en önskan att medlen skola användas dels för underhåll av Aringsås kyrka och kyrkogård, dels ock för utbetalning av premier till förtjänta skolbarn inom församlingen och såsom bidrag till skolresor för de skolor, som äro belägna inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Fredrik Bards fond
Organisationsnummer:857200-1066
Adress:
  • Alvesta församling
  • Box 177
  • 342 22 ALVESTA
Telefonnummer:0472-177 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS