ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stipendium utdelas till forskare, som ännu ej fyllt 40 år och som är knutna till klinisk kemisk institution. Avsikten är att de utdelade medlen i första hand skall främja den metodologiska utvecklingen av ämnet. Detta sker lämpligen genom att stipendierna beviljas för att bestrida kostnader för resor och uppehälle i samband med studiebesök, som görs för att inhämta ny metodik. För att stimulera det internationella utbytet bör medlen inte användas för studieresor inom det egna landet eller för kongressresor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Bertil Laurells nordiska fond för klinisk kemi
Organisationsnummer:846003-2678
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser & Företag
  • 205 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS