ÄNDAMÅL

Strömsunds kommuns sociala centralnämnd erhåller 25.000 :- (tjugofemtusen) kronor att utgöra en fond, vars avkastning årligen i december skall tillfalla ideella ändamål inom Ströms församling enl centralnämndens beslut. Jag uttalar särskilt önskemål om gåvor till ålderdomshemmet, lokala handikapporganisationer och pensionärsföreningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Axel Söderström
Organisationsnummer:893201-0237
Adress:
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund
Telefonnummer:0670-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 285 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS