ÄNDAMÅL

Att stödja och uppmuntra danskonsten i Sverige genom att lämna understöd för främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer, främja vetenskaplig forskning inom danskonsten samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta danskonstnärer. För detta ändamål får – sedan en tiondel av denna totala årliga avkastningen lagts till kapitalet – tas i anspråk den årliga nettoavkastningen av stiftelsens tillgångar samt den avkastning som uppkommer genom omsättning av stiftelsens tillgångar, i den mån avkastningen inte behövs för att upprätthålla en långsiktigt god utdelningskapacitet och trygga realvärdet av stiftelsens tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carina Aris Minnesfond
Organisationsnummer:802005-4345
Adress:
  • Box 6064
  • 102 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6626570
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS