ÄNDAMÅL

Första ändamål att främja vetenskaplig forskning, avsedd att öka våra kunskaper om tuberkulossjukdomen och dess behandling – med företräde för lungtuberkulos – samt om sjukdomar i ryggraden – med företräde för förändringar i intervertebralsidkarna och därav framkallade sjukdomstillstånd. I andra hand må forskning rörande andra sjukdomar i andningsorgan – ävensom dessa organs anatomi och fysiologi – samt forskning rörande njurarnas funktion – särskilt vid olika sjukdomstillstånd – komma ifråga.För vinnande av dessa ändamål må av fondens avkastning anslag beviljas för vetenskaplig forskning såväl inom som utom landet.Utom riket bosatta utlänningar må icke beviljas anslag och icke heller utländsk stiftelse eller annan sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carin Tryggers minnesfond
Organisationsnummer:802403-5761
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS