ÄNDAMÅL

Då disponibla medel uppgå till minst femhundra (500:-) kronor utdelas ett resestipendium å trehundra (300:-) kronor. Detta tilldelas efter ansökan medlem av Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening såsom bidrag till resa för yrkesstudier. Efter resan skall till föreningen överlämnas en kort reseberättelse omfattande bl.a. avresedag., färdsätt, den för studier besökta platsen, studieresans huvudsakliga omfattning samt dag för återresa. Av stipendiet äger stipendiat före avresan lyfta högst 80% medan återstående 20% får lyftas först sedan reseberättelsen avgivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C.W. Edvalls Fond
Organisationsnummer:889200-0566
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS