ÄNDAMÅL

Att utdela livräntor till kvinnliga s.k. ”pauvres honteux” med företräde för änkor. vilka gjort sig kända för hedrande vandel och vilka vid tidpunkten för livräntans tilldelande äro och under de närmaste därförut förflutna fem åren varit mantalsskrivna i Stockholm. Intill en tiondedel utav samtliga livräntetagare kan dock utgöras utav ogifta kvinnor, som uppfylla nyssnämnda villkor. Då livränterum blir ledigt, skall, om något av godsägaren C.O.Rydbergs bror- eller systerbarn eller dessas barn skulle vara i behov av understöd, sådan i första hand tilldelas livränta och gälla om dessa inga inskränkningar beträffande kön, civilstånd, samhällsställning eller mantalsskrivningsort. Person, som åtnjuter full försörjning från det allmänna, må icke uppbära livränta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C.O. Rydbergs Donationsfond
Organisationsnummer:802012-2274
Adress:
  • L och E Norlunds Stiftelse
  • Hälsingegatan 61
  • 113 66 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS