ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna och sedan förvaltningsdirektionen närmare bestämt andelens storlek, lägges minst en tiondel och högst en fjärdedel av årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden användes till ett stipendium.Stipendiet tilldelas en behövande och lovande medlem av Södermanlands-Nerikes Nation och tillsättes av nationens inspektor efter inhämtande av seniorskollegiets mening.Stipendiet må ej uppbäras av samma stipendiat mer än två år, dock med rätt för inspektor att bevilja ett års prolongation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C Norstedts stipendiefond
Organisationsnummer:802480-6955
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS