ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fonden ska förräntas med 5 % årligen, återstående avkastning användas till1) ett hederspris som årligen utdelas till uppmuntran för hållande och bibehållande av för avelsarbetet inom Malmöhus läns nötboskapsstammar särskilt värdefulla tjurar,2) att tjur för erhållande av detta pris skall vara av god härstamning och hava visat, att han på sin avkomma, såväl han- som honkön, nedärvt en framstående exteriör samt åt de senare givit en god avkastning av mjölk och hög fetthalt,3) att om hederspris kommer att utdelas till tjur inom tjurförening, detta bör bliva en föreningens ordförande tillhörighet,4) att om så skulle inträffa, att premieringsnämnden för nötboskap, som har att besluta om utdelningen av detta pris, ej skulle finna anledning att för året utdela detsamma, räntan för sådant år bör läggas till kapitalet,5) att vad av räntan icke åtgår till inköp av hederspriset, skall läggas till kapitalet,6) att så snart kapitalet uppgår till 8 000 kr, två hederspris må kunna årligen utdelas.Ifrågavarande hederspris får utdelas endast till inom landet född och uppfödd tjur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C. Måges donation
Organisationsnummer:802479-1017
Adress:
  • Hushållningssällskapet Skåne
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:010-4762000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS