ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, efter förslag från områdeschefen användas till trevnad och trivsel för boende på servicehuset Karbasen.Bidrag får inte utgå för ändamål som ska tillgodose genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C J Lundbergs donationsfond för ålderdomshemmet.
Organisationsnummer:825003-2375
Adress:
  • Valdemarsviks kommun
  • 615 80 VALDEMARSVIK
Telefonnummer:0123-19100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:468 230 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS