ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Den enligt beslut av kyrkorådet årliga disponibla avkastningen skall användas för verksamhet som syftar till att främja utvecklingen för barn och ungdom med behov av särskilt stöd och stimulans. Utdelning får ske till enskilda personer eller till organiserad veksamhtet för barn och ungdom. Avkastningen får också användas för underhåll av fastigheten Torsjö 1:2.Det geografiska användningsområdet skall vara Höreda församling.Kyrkorådet har rätt att hyra ut fastigheten Torsjö 1:2 till enskild eller organisation med barn- och ungdomsverksamhet, varvid eventuell hyresintäkt skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C J Hederstjernas Barnhemsfond
Organisationsnummer:827001-1383
Adress:
  • Lars Åke Andersson
  • Björka 10
  • 575 95 EKSJÖ
Telefonnummer:0381-16665
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:331 547 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS