ÄNDAMÅL

Då Botaniska Institutionen slutligen ensam kommer att disponera hela räntan, bör den användas på ungefär följande sätt: till Bibliotekets förökande (även till dyrare handböcker, som användas för högre examina), reseunderstöd, inköp av växter för systematiska avdelningen eller annat som kan vara fördelaktigt för denna avdelning t.ex. tryckning. En tiondel av den årliga räntan, som annars helt skulle tillfalla Institutionen, synes lämpligen böra läggas till kapitalet, när icke undantag anses lämpligare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C F O Nordstedts fond
Organisationsnummer:692348-1003
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security