ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna och sedan förvaltningsdirektionen närmare bestämt andelens storlek lägges minst en tiondel och högst en fjärdedel av årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden användes till ett stipendium.Stipendiet tilldelas någon behövande välartad studerande tillhörande Södermanlands-Nerikes Nation med företrädesrätt för dylik studerande, som står i slägt- eller skyldskapsförhållande till vice häradshövding C. Annell.Samma person må innehava stipendiet i högst tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C Annells minne
Organisationsnummer:802480-7037
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS