ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna lägges ¼ av avkastningen till fondens kapital. återstoden användes till ett stipendium. Stipendiet, som efter i vanlig ordning gjord ansökan utdelas av nationens stipendie- och betygsnämnd, tilldelas en medellös teologie studerande av Södermanlands-Nerikes Nation, med företräde för den som är skriven i Eskilstuna och har genomgått Eskilstuna Högre Allmänna Läroverk. För att komma i åtnjutande av stipendiet erfordras i övrigt, att den sökande uppehållit sig såsom studerande vid Uppsala Universitet i två år samt därunder gjort sig känd för studiebegåvning, flit och goda seder. Den som erhållit stipendiet, får inneha det under tre år i följd, så framt innehavaren därunder fortfar att idka studier vid Uppsala Universitet samt i övrigt fortfarande uppfyller förutsättningarna för stipendiets erhållande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C A von Friesendorffs stipendiefond
Organisationsnummer:802480-6971
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS