ÄNDAMÅL

att så snart stadsfullmäktige vilja anordna en folkpark å västra stadsberget, må av fondens årliga avkastning nio tiondelar användas till parkens iordningsställande och underhåll eller, om ej hela beloppet härför erfordras, efter stadsfullmäktiges beprövande, till annat för staden nyttigt ändamål, som ej lagligen skall täckas genom skattemedel. En tiondel av fondens årsavkastning skall läggas till kapitalet.Enligt beslut av Kammarkollegiet får, efter beslut av kommunstyrelsen, avkastningen användas till underhåll, upprustning och nyanläggning av folkparken på Östra stadsberget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C A Södergrens donationsfond
Organisationsnummer:886000-0648
Adress:
  • Söderhamns kommun, ek.kont.
  • Rådhuset
  • 826 80 SÖDERHAMN
Telefonnummer:0270-75000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 601 012 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS