ÄNDAMÅL

Räntan samlas under fem på varandra följande år, varefter stadsfullmäktige besluta om den sålunda samlade räntas användning till något för staden Karlstad gagneligt och behjärtansvärt ändamål som icke varit brukligt att genom kommunalmedlemmarnas beskattning tillgodose.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C A Fahlgrens donationsfond
Organisationsnummer:874001-4462
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:104 773 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS