ÄNDAMÅL

80 % av avkastningen skall komma eleverna i avgångsklasserna till godo i form av kulturaktiviteter, företrädesvis teaterbesök, t ex i Göteborg, Helsingborg eller Malmö, enligt årligen fattade beslut av skolledningen vid Tullbroskolan efter samråd med företrädare för lärare och elever. Resterande avkastning och kapital skall förräntas på bästa sätt till kommande generationers fromma.Kammarkollegiet har i beslut den 18 augusti 2015 medgett att stiftelsen för förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C A Bergströms kulturfond
Organisationsnummer:849000-5462
Adress:
  • Falkenbergs Kommun
  • Nygatan 34
  • 311 80 Falkenberg
Telefonnummer:0346-886091
E-post:david.sjolinder@falkenberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS