ÄNDAMÅL

Att insamla och förvalta medel till fonden.Att med avkastningen från fonden helt eller delvis bestrida kostnaderna för de sysselsättningbefrämjande åtgärder som dess styrelse beslutar vidtaga för arbetstagare som blivit uppsagda eller löper risk att bli uppsagda till följd av rationalisering, driftsinskränkning eller nedläggning av verksamhet.Att utbetala av styrelsen beslutade bidrag med anledning av parternas rekommendationer i samband med vissa uppsägningsfall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Byggnads – Byggnads lokala ombudsmannaförening BLOMs Trygghetsfond
Organisationsnummer:802402-4070
Adress:
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
  • 10632 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-6011001
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS